Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Provozní a ubytovací řád

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Provozní řád je zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodou a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení

Název: Adresa: Telefon : e-mail:

Provozovatel

6Bits
790 01 Jeseník, U Kasáren 1437/1a 602 655 573
info@6bits.cz

(dále jen ubytovatel)

 • -  apartmánový dům – pro přechodné ubytování turistů

 • -  v provozovně není poskytováno ubytování na dobu delší než dva měsíce v období šesti

  měsíců po sobě jdoucích

 • -  nejvyšší počet ubytovaných osob, a to včetně osob na přistýlkách činí 15 osob

  Vybavenost ubytovacího zařízení

  Přechodné ubytování poskytováno bez dalších služeb.

  Ubytovací zařízení tvoří místnosti a prostory:

 • NP
  Zde jsou situovány 4 apartmány, dvě s projektovanou ubytovací kapacitou dvou osob, jedna s kapacitou čtyř osob, jeden apartmán s kapacitou čtyř osob a dále technická místnost a prádelna

 • NP
  Zde jsou situovány 2 apartmány, každý s projektovanou ubytovací kapacitou dvou osob a jedna bytová jednotka pro správce 4kk.

Celkem je do objektu situováno 6 apartmánů a jeden byt správce, viz tabulka.

1

NP

Číslo apartmánu

Vybavení

Počet ubytovaných osob

1. NP

č. 1

1 x obytná místnost, dvoulůžko, kuchyňský kout s dřezem a spotřebičemi (varný panel, mikrovlnka, lednice, kávovar) předsíň a sociální zařízení (umyvadlo, sprcha, WC), 2 lůžka + přistýlka, šatní skříň, televize, stolek, křesílka, terasa

2 osoby

1. NP

č. 2

1 x obytná místnost, dvoulůžko, kuchyňský kout s dřezem a spotřebičemi (varný panel, mikrovlnka, lednice, kávovar) předsíň a sociální zařízení (umyvadlo, sprcha, WC), 2 lůžka + přistýlka, šatní skříň, televize, stolek, křesílka

2 osoby

1. NP

č. 3

1 x obytná místnost, dvoulůžko, kuchyňský kout s dřezem a spotřebičemi (varný panel, mikrovlnka, lednice, kávovar) předsíň a sociální zařízení (umyvadlo, sprcha, WC), 2 lůžka + gauč pro trvalé spaní, šatní skříň, televize, stolek, křesílka, terasa

4 osoby

1. NP

č. 4

2 ložnice a kuchyň s jídelním stolem, 2 x dvoulůžko, kuchyňský kout s dřezem a spotřebičemi (varný panel, mikrovlnka, lednice, kávovar) předsíň a sociální zařízení (umyvadlo, sprcha, WC), 4 lůžka + přistýlka, šatní skříň, televize, stolek, křesílka, terasa, infrasauna

4 osoby

2. NP č. 5 BYT 5 osob

2. NP

č. 6

1 x obytná místnost, dvoulůžko, kuchyňský kout s dřezem a spotřebičemi (varný panel, mikrovlnka, lednice, kávovar) předsíň a sociální zařízení (umyvadlo, sprcha, WC), 2 lůžka + přistýlka, šatní skříň, televize, stolek, křesílka, terasa

2 osoby

2. NP

č. 7

1 x obytná místnost, dvoulůžko, kuchyňský kout s dřezem a spotřebičemi (varný panel, mikrovlnka, lednice, kávovar) předsíň a sociální zařízení (umyvadlo, sprcha, WC), 2 lůžka + přistýlka, šatní skříň, televize, stolek, křesílka

2 osoby

Praní prádla bude realizované externí službou. V případě poruchy dodávky čistého prádla provozovatel využije vlastních prostor:

2

V 1. NP je situována prádelna. Jedná se o prostor, kde je umístěna pračka na špinavé ložní prádlo, ručníky a utěrky. Součástí prádelny je i sušička prádla, skříň na čisté prádlo a koš na špinavé prádlo. Prostor má na podlaze omyvatelné dlaždice. Stěny jsou z omítek. Součástí místnosti je výlevka na špinavou vodu.

Manipulace s prádlem

Ubytovacím jednotkám je poskytováno: ložní prádlo dle objednaných lůžek, dále 1 x osuška na osobu, 1 x ručník na osobu.
Výměna veškerého ložního prádla a ručníků v ubytovacích jednotkách bude prováděno vždy po ukončení pobytu, nejpozději jedenkrát za 7 dnů.

Způsob manipulace zabraňující křížení čistého a nečistého prádla:
Špinavé prádlo se uloží do přepravního koše a přenese se do prádelny, kde je vloženo do automatické pračky. Teplota prací lázně je nad 60°C. Po ukončení cyklu praní je prádlo přesunuto do sušičky, která je postavena vedle pračky. Po ukončení cyklu sušení je prádlo poskládáno a uloženo do skříně pro čisté prádlo. Tím je zabezpečeno kontaminace ložního prádla. Ručníky a osušky jsou prány odděleně od ložního prádla. Proces praní, sušení a uložení je obdobný.
Vpřípadě výpadku elektriky, popř. poruchy pračky nebo sušičky, bude špinavé prádlo odvezeno do prádelny.
Ve skladu čistého prádla je zajištěno dostatečné množství prádla na denní výměnu
Prádlo znečištěné biologickým materiálem (stolice, zvratky, krev) - toto prádlo není roztřepáváno, pouze kontrolováno na přítomnost pevných předmětů, uloženo do nepropustného obalu, neprodyšně uzavřeno, označeno a zajištěno praní v prádelně oprávněné prát infekční prádlo (kdo pere, teplota prací lázně, smlouva), event. likvidace prádla odpovědnou firmou
Prádlo kontaminované hmyzem – prádlo není roztřepáváno, je uloženo do nepropustného obalu, po dobu 24 hodin ošetřeno vhodným biocidním přípravkem za neprodyšného uzavření, označeno poté odvezeno do prádelny

Parametry prostředí

Vnitřní prostory objektu jsou odvětrávány přirozeně i nuceně. Pro nucené větrání je navržen centrální rekuperační systém. Přívod čerstvého vzduchu k jednotce i odvod znečištěného vzduchu od jednotky je zajištěn potrubním rozvodem vedeným v prostoru technické místnosti pod stropem na obvodovou stěnu. Vzduchotechnické potrubí bude vedeno v podhledech pod stropem jednotlivých místností.

Osvětlení je denní – tzn. okny ve stěnách budovy, nebo umělé. Na schodišti a chodbách bodovými světli a v obytných místnostech stropními světli a lampičkami.
Celý objekt je vytápěn pomocí elektrického vytápění. Pro sociální zařízení všech bytů jsou topné kabely vpodlaze. Jednotlivé ubytovací jednotky jsou vytápěny sálavými panely. Vytápění –úprava povrchů a stěn – podlahová krytina, keramický obklad stěn, omyvatelné a dezinfikovatelné povrchy

Zásobování pitnou vodou, ohřev teplé vody vyráběné z vody pitné

Zdroj pitné vody
Zásobování pitnou vodou ubytovacího zařízení je prováděno městským vodovodem města Jeseník
Způsob zajištění tekoucí pitné vody v ubytovací jednotce
- pitná voda teče z vodovodní baterie umyvadla v sociálním zařízení, popř. v kuchyni.

3

 • -  ohřev teplé vody se akumulována v elektrickém bojleru v každé ubytovací jednotce z vody pitné (voda k mytí a osobní hygieně). Voda má nastaveno na displeji teplotu ohřevu vody.

 • -  jakost teplé vody pro osobní hygienu a mytí, vyráběné z vody pitné, je v souladu s požadavky přílohy č. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., její kontrola je zajištěna laboratorním rozborem v minimální četnosti 1x ročně, a to vždy v koncové části rozvodů teplé vody v každém ubytovacím podlaží

  Odkanalizování a likvidace odpadních vod:

- veřejná kanalizace ČOV Jeseník

Likvidace odpadů (konkretizovat):

- ukládání do 1000l kontejnerů na komunální odpad, tříděný odpad, které jsou postaveny do zděného plotu u vjezdové brány. Četnost odvozu po 2 týdnech, svozem TS Jeseník.

Zaměstnanci

- nebude zde trvalé pracovní místo. Pracovnice zde bude vykonávat činnost nejvýše 2 hod. Pracovní zázemí je na pracovišti vzdálené 20m.

Úklid a desinfekce

1) Sociální zařízení, vybavení: podlaha – dlažba, stěny – kachličky celá stěna, umyvadlo, sprchový kout, WC

Týdenní úklid

 • omytí toaletních mís, bidetů a pisoárů dezinfekčním roztokem, a to jak zevnitř, tak

 • zvenčí

 • omytí a vyleštění zrcadel

 • dezinfekce úchytových míst (baterií, zásobníků mýdel, splachovadel, klik apod.),

 • omytí sprchových koutů, van

 • odstranění ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn

 • dodání a doplňování hygienického standardu (mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky)

 • dodání a doplnění hygienických tablet - neoceňuje se samostatně, je součástí ceny za

 • jednotku

 • vlhké vyčištění celé podlahové plochy dezinfekčním roztokem včetně odstraňování

  skvrn

 • odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách

 • kontrola funkčnosti zařízení na uklízených místech (osvětlení, splachovače, baterie,

 • odpady) a hlášení zjištěných závad pověřenému pracovníkovi společnosti,

 • vyprázdnění nádob a vymytí nádob na odpadky včetně doplnění a dodávky

  mikroténových sáčků do odpadkových nádob, utření nádob v případě potřeby, případný přesun odpadu na určené místo dle jeho klasifikace odpadového zákonu, celoplošné omytí a vyleštění umyvadel, včetně sifonů a přívodních armatur, WC mís včetně splachovadel dezinfekčním prostředkem

 • omytí a vyleštění ploch sprchových koutů dezinfekčním prostředkem

 • omytí a vyleštění zařizovacích předmětů (např. zásobníků mýdel, držáků nebo

  zásobníků

 • toaletního papíru, toaletní štětky, zásobníků ručníků)

 • ▪  na toaletách vlhké setření vodorovných a svislých ploch dezinfekčním prostředkem

 • ▪  odstranění prachu z parapetů v interiéru místnosti

4

▪ odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách ▪ stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 2 m
▪ vymývání odpadkových nádob dezinfekčním prostředkem

Měsíční úklid

 • vlhké stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn

 • omytí parapetů, dveří a zárubní

 • vlhké setření pevných podlah čistou vodou bez čisticích prostředků

 • odstranění prachu ze všech vodorovných a svislých ploch nad výši určenou organizací

 • ometení pavučin

 • omytí a vyleštění zrcadel a skel v prosklených stěnách, dveřích

2) Úklid a dezinfekce ubytovacích pokojů

Týdenní úklid

 • Výměna ložního prádla - uložení do přepravního koše a úklid z pokoje.

 • Odstranění prachu z nočních stolů, stolu

 • Odstranění prachu z parapetů v interiéru místnosti

 • Vymývání odpadkových nádob dezinfekčním prostředkem, doplnění mikroténových

  sáčků do odpadkových nádob

 • Omytí dřezu a vodovodní baterie včetně kuchyňské desky linky dezinfekčním

  prostředkem Měsíční úklid

 • ometení pavučin

 • vlhké otření kuchyňského koutu včetně elektrospotřebičů
  Generální úklid – čištění koberců, mytí dveří a oken, svítidel, čištění sedacího nábytku, čištění lůžkovin, čištění matrací je prováděn 1 x ročně.

  2) Úklid společenských prostor

 • 1 x týdně dezinfekce podlah na chodbách, schodišť, zábradlí

 • 1 x měsíčně umytí vchodových dveří

 • 1 x za 6 měsíců umytí dveří ubytovacích buněk

  Úklid je prováděný vždy na vlhko za použití virucidního desinfekčního přípravku Četnost malování 1 x za 5 let, popřípadě po zhoršení kvality stěn.

  Úklidové pomůcky a úklidové vozíky/úklidové košíky jsou po použití čištěny, desinfikovány a uloženy do oschnutí vtechnické místnosti v1. NP. Podlahové plochy jsou vytírány podlahovým mopem s vyměnitelným potahem z mikrovlákna. Jde o bezdotykový způsob vymývání potahů. Na úklid stěn a nábytku jsou používány buď jednorázové úklidové ubrousky, anebo jsou uklízeny pomůckami, které jsou po použití prány v pračce v 1. NP. Úklidové pomůcky jsou před praním čištěny a desinfikovány (pomůcky pro úklid WC), praní úklidových pomůcek v posledním samostatném pracím cyklu dne, teplotu prací lázně nad 60°C, praní mopů v samostatném pracím cyklu, po použití je pračka vnitřně vyčištěna a vydesinfikována. Bude dodržováno střídání desinfekčních přípravků v minimální četnosti 1x 3 měsíce v závislosti na účinné látce.

  V případě výluku vlastního zaměstnance, budou úklidové služby realizované externí službou.

5

Lékárnička – je umístěna v technické místnosti se základním vybavením: polštářková náplast různých rozměrů

 • náplast bez polštářku k fixaci obvazů

 • sterilní gázové obvazy

 • tlakové obvazy

 • sterilní gázové čtverce

 • elastické obinadlo

 • trojcípý šátek

 • gumové škrtidlo

 • resuscitační rouška

 • jednorázové latexové rukavice

 • pinzeta

 • nůžky

 • zavírací špendlíky

 • teploměr

 • dezinfekce: Jodisol

 • oční voda na výplach

  Deratizace

  Deratizace se nepředpokládá provádět zdůvodu stavebního řešení budovy a velmi nepravděpodobného vniknutí hlodavců. Vpřípadě náhodného vniknutí hlodavce, bude položena deratizace.

  Vypracovala: Naděžda Babinská, OZO v prevenci rizik a PO Kontakt: 777863198

  Datum zpracování: 15.6.2023 Razítko a podpis provozovatele:

Příloha: Ubytovací řád

6

 

Dodatek k ubytovacímu řádu Poučení ubytované osoby o opatření prevence výskytu vši šatní:

 • -  Veškeré ošacení včetně ložního prádla je nejpozději po 1 týdnu vyměněno za čisté nové (nelze měnit prádlo v termínu 1x měsíčně).

 • -  Veškeré použité osobní ošacení a prádlo poskytované provozovatelem je uloženo odděleně od čistého a vypráno za teploty minim. 60°C.

 • -  Použité ošacení a povlečení podezřelé z výskytu vši šatní je nutno před praním ukládat do nepropustného obalu a po dobu 24 hodin ošetřit insekticidem proti plazivému hmyzu (za nepropustného uzavření), nebo likvidováno odbornou firmou.

 • -  Při praní osobního prádla podezřelého ze znečištění hmyzem ve vyčleněné pračce ubytovny je následně pračka čištěna a desinfikována (spuštění programu vyvářka za použití desinfekčního přípravku).

 • -  Při praní osobního prádla ve vyčleněné pračce ubytovny nesmí docházet k souběžnému praní prádla různých osob.

 • -  Při výměně je nutno zabránit možnosti zamoření nového oblečením důsledným vysvlečením celého těla a osprchováním před oblečením čistého ošacení a uložením špinavého prádla odděleně od čistého. Současně je třeba zajistit výměnu povlečení.

 • -  V místech manipulace se zamořeným ošacením a v místech pobytu osob podezřelých ze šíření vši šatní (anebo při potvrzení výskytu vši šatní) je nutno na textilní povrchy aplikovat vhodný insekticidní sprej proti plazivému hmyzu (minimální četnost 1x měsíčně).

 • -  Je doporučeno převlékání na noc do prádla určeného ke spaní.